Vad är ett arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg är ett dokument som arbetsgivaren fyller i. Intyget ska ange vem arbetstagaren är, hur länge arbetstagaren varit anställd eller eventuellt tjänstledig, vilken anställningsform det handlade om, hur arbetstiderna såg ut, om arbetstagaren kom från ett bemanningsföretag och så vidare.

Arbetsgivarintygs innehåll

Intyget kan även beskriva anledningar till att en anställning upphörde, om det finns något avgångsvederlag och andra uppgifter relaterade till att anställningen upphört. Ett arbetsgivarintyg kan även innehålla en kalender där arbetsgivaren fyller i hur mycket arbetstagaren har arbetat varje månad samt om de har jobbat övertid eller varit frånvarande. Slutligen ska arbetsgivarintyget även ange hur lönen såg ut, antingen i form av månadslön, veckolön, daglön eller timlön.

Erbjudande: Gå med i Unionen - Få råd och stöd genom hela ditt arbetsliv

Arbetsgivarintyget är bra att ha av flera anledningar. Intyget kan användas när en person ska söka ett nytt jobb, då kan intyget styrka att den sökande har vissa kunskaper. Ett arbetsgivarintyg behövs även för att man ska kunna ansöka om arbetslöshetsersättning. Om den sökande inte kan styrka sina uppgifter kan de inte heller få någon a-kassa.

En arbetsgivare är skyldig enligt lag att skriva ett arbetsgivarintyg (Lag om arbetslöshetsförsäkring, 47 §). Intyget ska omfatta den anställdes fullständiga anställningstid men oftast räcker det med det senaste året. Om arbetslöshetskassan vill ha uppgifter som sträcker sig ännu längre bak i tiden är det arbetsgivarens skyldighet att ta fram dessa.

Vad kommer a-kassan att begära?

När en person söker ersättning från a-kassan har de vissa krav som måste uppfyllas. Ersättningssökaren måste ha varit medlem i a-kassan i minst tolv månader innan arbetslöshet. Personen måste ha arbetat i minst sex kalendermånader med minst 80 timmar per månad, alternativt minst 480 timmar totalt under sex kalendermånader med minst 50 timmars arbete per månad. Genom ett arbetsintyg kan a-kassans handläggare snabbt ta reda på om en person uppfyller dessa krav eller inte.

Den som söker ersättning från a-kassa måste kunna styrka sina uppgifter

A-kassan vill kunna se hur de senaste tolv arbetande månaderna såg ut, ibland ännu längre bakåt i tiden. Om en person varit anställd hos flera arbetsgivare vill a-kassan ha samma information från varje arbetsgivare. Personen som söker ersättning är skyldig att lämna in någon form av dokumentation som styrker de lämnade uppgifterna. Ett vanligt sätt att styrka sina uppgifter är med hjälp av ett arbetsgivarintyg men det går även att styrka på andra sätt.

Skillnaden mellan ett anställningsbevis och ett arbetsgivarintyg

Med hjälp av arbetsgivarintyget går det att se hur mycket en person har arbetat och vad personen har tjänat. Ett anställningsbevis eller anställningsavtal visar inte arbetstid och intjänad lön på samma detaljerade sätt. Avtalet anger vilken typ av anställning en person har och hur mycket de förväntas jobba. Oftast är avtalet inte lika detaljerat som intyget.

Om du inte får något arbetsgivarintyg

För att få ut ersättning från arbetslöshetskassan måste en person kunna styrka sina uppgifter. Det är mycket ovanligt att inte få ut ett arbetsgivarintyg men om det skulle hända, eller om arbetsgivaren tar lång tid på sig att skicka intyget, går det att få hjälp av sitt fackförbund. Det går även att styrka sin anställning med hjälp av andra dokument, exempelvis lönespecifikationer, ett anställningskontrakt och kontrolluppgifter från Skatteverket. Det förutsätter dock att du har tillgång till dessa dokument.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring anger att en arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på begäran och att detta måste göras utan oskäligt uppehåll. Det finns ingen angiven gräns för hur lång tid det måste ta. Om arbetsgivarintyget dröjer alltför länge kan det i sin tur försvåra en persons livssituation eftersom det blir svårare att få ut ersättning från a-kassan. Vid sådana situationer kan fackförbundet hjälpa till och höra av sig till arbetsgivaren.

Be om dessa dokument vid avslutad anställning

När ett jobb tar slut, oavsett om det är frivilligt eller på grund av någon annan anledning, är det en god idé att be om ett arbetsgivarintyg direkt. Du behöver inte vänta till den sista dagen att begära att du får arbetsgivarintyg samma dag som du lämnar. Arbetsgivarintyget kommer du att behöva om du vill kunna få ersättning från a-kassan. Be alltid om ett arbetsintyg, oavsett om det är ett sommarjobb eller en fast anställning.

Du kan även begära ett tjänstgöringsbetyg, även kallat arbetsbetyg. Det finns inga krav på att arbetsgivaren ska skriva ett åt dig men de flesta gör gärna detta. Arbetsbetyget är ett omdöme som din före detta arbetsgivare skriver angående din tid som anställd. Med hjälp av ett arbetsbetyg kan du styrka vilka dina tidigare arbetsuppgifter var, vilka ansvarsområden du hade och hur din chef bedömde att dessa utfördes. Just bedömningen är viktig eftersom det är denna som en potentiell arbetsgivare är mest intresserad av.

Var kan en arbetsgivare hitta en mall för arbetsgivarintyg och arbetsbetyg?

Det går att hitta mallar för arbetsgivarintyg från flera håll och den ser likadan ut oavsett vilken a-kassa du tillhör. Det går bland annat att hitta en mall hos Arbetsförmedlingen. Det finns även flera mallar för arbetsbetyg. Där anges vad betyget bör innehålla och förslag på olika formuleringar. Alla dessa mallar går att hitta kostnadsfritt på nätet. Sajten Arbetsgivarintyg.nu är ett samarbete som utvecklats i samarbete med a-kassorna och Sveriges a-kassor. Där kan arbetsgivare skapa arbetsgivarintyg åt en arbetstagare.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer