Uppsägningstid

Att bli uppsagd innebär att du blir av med din anställning. Du kan även själv säga upp dig från en anställning. Oavsett om du säger upp dig eller blir uppsagt finns det många saker att ta hänsyn till för bägge parter, inte minst uppsägningstiden.

LAS – Lagen om anställningsskydd

Det är LAS som anger vad som vanligtvis gäller vid en uppsägning i Sverige. Lagen i dess nuvarande form antogs 1982. Om det finns ett kollektivavtal är det avtalets villkor som gäller. Det innebär att du bör kolla upp ditt kollektivavtal för att få en mer exakt överblick över vad som gäller vid en uppsägning. Finns inget kollektivavtal är det LAS som gäller.

Vad exakt anger LAS om uppsägningstiden

Enligt 11 § anger lagen om anställningsskydd att den minsta uppsägningstiden för både arbetsgivare och arbetstagare är en månad. Här anges även att en arbetstagare har rätt till längre uppsägningstid baserat på hur länge de har arbetat hos arbetsgivaren.

Erbjudande: Har du blivit uppsagd? Gå med i Unionen - Få råd och stöd genom hela ditt arbetsliv

Lagen preciserar även vad som gäller för personer som är föräldralediga och blir uppsagda under föräldraledigheten. I deras fall börjar uppsägningstiden när de återgår till arbetet eller när de skulle ha återgått till arbetet.

LAS anger även att den uppsagda arbetstagaren har rätt att både behålla sin lön och eventuella andra förmåner, oavsett om hen får andra arbetsuppgifter eller inga arbetsuppgifter alls under uppsägningstiden.

Vissa delar av LAS är semidispositiva, vilket innebär att ett kollektivavtal eller anställningsavtal kan gälla framför dessa delar av lagen. Beräkningen av anställningstiden utförs på olika sätt baserat på när anställningen påbörjades. Vi går igenom bägge metoder som används idag.

För anställningar som påbörjades innan 1997

Om du startade din anställning innan 1 januari 1997 räknas din uppsägningstid utifrån din ålder istället för den sammanlagda tid som du har varit anställd. Detta gäller för personer med tillsvidareanställning och endast om det inte finns ett gällande kollektivavtal.

Uppsägningstid för anställningar före 1997

Uppsägningstid – Ålder

Uppsägningstid för personer som börjat efter 1 januari 1997

Personer som anställdes 1997 och framåt använder ett annat system när det kommer till uppsägningstiden. Den är baserad på den sammanlagda anställningstiden. Det spelar ingen roll om arbetstagaren haft ett längre uppehåll och exempelvis arbetat hos en annan arbetsgivare, det är den sammanlagda tiden som de varit anställda som påverkar uppsägningstiden.

Den lägsta uppsägningstiden ligger på en månad. Det är även det längsta som en arbetsgivare kan kräva att arbetstagaren stannar kvar. Arbetstagaren har däremot rätt att kräva en längre uppsägningstid. Om du har varit anställd mer än två år men mindre än fyra år kan du exempelvis kräva två månaders uppsägningstid. Ju längre du har varit anställd, desto längre uppsägningstid kan du kräva. Du måste inte nyttja hela uppsägningstiden men möjligheten finns där.

Anställningstid – uppsägningstid

Uppsägningstid vid provanställning

Om du är provanställd gäller speciella regler. Först och främst får en person bara vara provanställd i sex månader, därefter övergår en provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning. En prövoperiod måste inte vara på sex månader, detta är endast den längsta lagliga perioden.

Det som skiljer provanställningen från andra anställningsformer är att både arbetstagaren och arbetsgivaren kan avbryta anställningen i förtid. I vanliga fall behöver en arbetsgivare ange ett giltigt skäl för att avsluta en anställning men det behövs inte för provanställda. De får dock inte avsluta anställningar hur som helst, det finns fortfarande diskrimineringslagar som gäller. Arbetsgivaren får inte avsluta en anställning på grund av att en persons sexuella läggning, för att de är gravida och så vidare.

Arbetsgivaren har en skyldighet att lämna besked senast två veckor innan en uppsägning. Det innebär även att en arbetsgivare måste lämna besked allra senast två veckor innan den maximala prövoperioden är över. Om en arbetsgivare inte gör detta kan de behöva betala skadestånd till arbetstagaren, under förutsättningen att arbetstagaren är med i ett fackförbund.

Det innebär i sin tur att uppsägningstiden för en provanställd ligger på två veckor. Detta gäller oavsett hur lång eller kort prövoperioden är.

Är arbetstagaren med i facket behöver arbetsgivaren även lämna ett besked till den lokala fackorganisationen. Om det finns ett kollektivavtal behöver arbetsgivaren ta hänsyn till alla eventuella bestämmelser som anges i avtalet.

Andra regler som arbetsgivaren ska ta hänsyn till

Förutom uppsägningstid finns det många andra regler att ha koll på. En person med tillsvidareanställning får som sagt endast sägas upp om det finns saklig grund. Den vanligaste anledningen är saklig grund men det kan även bero på personliga skäl, exempelvis att arbetstagaren betett sig olämpligt.

Om det är du som säger upp dig

Om du själv vill avbryta din anställning har arbetstagaren rätt till åtminstone en månads uppsägningstid enligt LAS. Du kommer med andra ord att behöva arbeta i minst en månad efter att du har lämnat in din uppsägning. Detta ger bland annat arbetstagaren möjlighet att förbereda sig inför att du lämnar din tjänst. I annat fall är det kollektivavtalet som gäller. Detta avtal, kollektivavtalet, kan inte frångås med ett personligt avtal. Kom ihåg att uppsägningstiden aldrig kan vara kortare än en månad.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer