Tillsvidareanställning

Det som vanligtvis brukar kallas för fast anställning heter egentligen tillsvidareanställning. Detta är en anställningsform som inte har någon tidsbegränsning, varav namnet ”tillsvidare”. Du kan naturligtvis bli uppsagd från din anställning eller säga upp dig själv men då finns det regler att ta hänsyn till.

Tillsvidareanställning behöver inte betyda heltidsanställning

En tillsvidareanställning innebär att det inte finns någon tidsbegränsning för när din anställning tar slut. Anställningsformen anger inget om hur mycket du ska arbeta. Det går att vara tillsvidareanställd samtidigt som du bara arbetar deltid.

Uppsägning från en tillsvidareanställning

Från arbetsgivarens perspektiv måste de ha saklig grund enligt LAS, lagen om anställningsskydd, för att kunna säga upp en person med tillsvidareanställning. Saklig grund betyder att det finns särskilda skäl till uppsägningen, exempelvis att arbetstagaren har misskött sig, att det råder arbetsbrist eller att det finns någon annan bakomliggande orsak. Om arbetstagaren missköter sig grovt kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren omedelbart.

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till för en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare, bland annat måste de ta kontakt med facket för att förhandla om uppsägningen. Det finns även turordningsregler att ta hänsyn till, dessa anger vilka som ska få gå först.

Om du själv ska säga upp dig

Bestämmer du dig för att avsluta din anställning behöver du ha vissa saker i åtanke. Först och främst finns det en uppsägningstid. Oftast är den reglerad av kollektivavtalet, annars anger LAS att det är en månad som gäller.

Vill du kunna ta ut a-kassa efter att du har sagt upp dig själv behöver du ange ett giltigt skäl till din uppsägning. I annat fall kan du bli avstäng från din rätt till att erhålla ersättning från a-kassan. Detta gäller för alla a-kassor. Giltiga skäl kan exempelvis vara att arbetet gör dig sjuk och att du inte kan bli omplacerad, att du har blivit mobbad på arbetsplatsen, att du inte längre kan pendla till arbetet, att du har fått jobb på en annan stad eller att din lön inte har betalats ut.

Uppsägningstid för tillsvidareanställda

Uppsägningstid för tillsvidareanställda fyller flera funktioner. För arbetstagaren innebär uppsägningstiden att de kan förbereda sig för att vara arbetslösa samtidigt som de även får ut lön för den tid de arbetar. Under uppsägningsperioden förväntas bägge parter sköta sina uppgifter så normalt som möjligt. För en arbetsgivare kan uppsägningstiden användas för att hitta och förbereda en ny arbetstagare, alternativt för att avveckla avdelningen eller hela verksamheten.

Den kortaste uppsägningstiden för en tillsvidareanställd är en månad. En arbetstagare som har varit anställd i mer än två år men mindre än fyra år har rätt till två månaders uppsägningstid. Arbetstagare som varit anställda i minst fyra år men under sex år har rätt till ytterligare en månad, det vill säga tre månaders uppsägningstid.

På detta sättet fortsätter det med uppsägningstiden. Mer än sex och mindre än åtta års anställningstid ger arbetstagaren rätt till fyra månaders uppsägningstid. Mer än åtta och mindre än tio ger fem månaders uppsägningstid. Den längsta uppsägningstiden en arbetare har rätt till är sex månader, vilket ges till personer som varit tillsvidareanställda i mer än tio år.

Det är arbetstagaren själv som bestämmer hur länge de vill vara kvar. Arbetsgivaren aldrig kräva en längre uppsägningstid än en månad, om inte avtalet anger något annat.

Automatisk övergång till tillsvidareanställd

Olika typer av anställningar kan automatiskt övergå till tillsvidareanställningar enligt lag. Om ett vikariat eller en visstidsanställning har haft två års anställning under en femårsperiod kan anställningsformen gå över till tillsvidareanställning.

Funderingar över dina anställningsvillkor?

Det finns många saker att ha koll på när det kommer till ditt anställningsavtal. Om du är med i facket kan du höra av dig till ditt fackförbund för att få hjälp. De kan förklara vad olika delar betyder och hur de ska tolkas, speciellt om det handlar om ett kollektivavtal. Skulle du få någon form av problem med din arbetsgivare kan facket hjälpa dig med detta på flera sätt.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer