Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är en facklig organisation som företräder arbetsterapeuter i Sverige.

Om Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter grundades i sin nuvarande form 1978. Förbundet är en del av centralorganisationen Saco och har omkring 10 000 medlemmar. Över 90 procent av alla arbetsterapeuter är medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter vilket är en väldigt hög anslutningsgrad.

Förbundet är både en facklig organisation och en professionsinriktad organisation för arbetsterapeuter. Ett mål för Sveriges Arbetsterapeuter är att arbetsterapeuter ska känna både individuell tillfredställelse och ha möjlighet till utveckling i sitt arbete. Andra viktiga frågor är att arbetsterapeuter har en god och effektiv arbetsmiljö, att professionen utvecklas och att kompetens och vidareutbildning lönar sig.

Medlemsförmåner

Här hittar du några av de medlemsförmåner som ges till medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.

Rådgivning och förhandlingshjälp – Om du har frågor som rör din anställning kan du vända dig till förbundet för att få råd och stöd kring hur du ska hantera situationen.

Kompetensutveckling – Ett medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter innebär att du ges chansen till att kompetensutveckla dig själv. Du får bland annat halva priset på förbundets breda utbud av kurser och publikationer, och tidskriften Arbetsterapeuten sju gånger per år i brevlådan.

Lönestatistik – Sveriges Arbetsterapeuter har koll på hur löneläget ser ut för arbetsterapeuter. Som medlem kan du få en bra överblick över hur din lön ser ut i relation till den samlade professionens. Ovärderligt verktyg inför lönesamtalet!

Försäkringar till förmånliga priser – Inkomstförsäkring som gör att du får ut 80 procent av din lön om du skulle bli arbetslös ingår i medlemskapet. Dessutom kan du teckna andra försäkringar till förmånliga priser tack vare ditt medlemskap.

Läs om alla de medlemsförmåner som Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder på deras webbplats.

Yrkesgrupper

Sveriges Arbetsterapeuter är en facklig organisation som endast företräder arbetsterapeuter. Du kan bli medlem redan under studietiden om du är i färd med att utbilda dig till arbetsterapeut.

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-06-13
Sveriges Arbetsterapeuter
Grundat: 1978
Antal medlemmar: ca 10 000
Centralorganisation: Saco
Besök webbplats