Svenska Elektrikerförbundet

Svenska Elektrikerförbundet organiserar yrkesverksamma inom elinstallation. Bland Elektrikernas medlemmar hittar du bland annat tekniker inom både radio och tv, elinstallatörer, hissmontörer och IT-tekniker.

Om Svenska Elektrikerförbundet

Svenska Elektrikerförbundet är ett svenskt yrkesförbund som organiserar arbetstagare inom yrkesområdet el. Förbundet grundades 1906 och bestod till en början endast av installationselektriker. I takt med de teknoligiska framstegen i samhället och att elektriciteten fick en större spridning tillkom också nya yrkesgrupper som kunde bli medlemmar i Elektrikerna. Idag hittas förbundets medlemmar främst inom arbetsområdena elinstallation, radio & TV, privata kraftverk, larm- och säkerhetsbranschen samt serviceområdet. Vanliga yrken är exempelvis radio- och TV-tekniker, hissmontörer, IT-tekniker, linjemontörer och kraftverksmaskinister.

Elektrikerna har omkring 24 000 medlemmar. Elektrikerförbundet är ett mansdominerat fackförbund och endast omkring 200 av deras medlemmar är kvinnor. För att fler kvinnliga medlemmar ska kunna träffas och byta erfarenheter med varandra finns därför föreningen Elkvinnor.

Medlemsförmåner

Medlemmar i Elektrikerna får tillgång till följande förmåner.

Installationsavtalet – Installationsavtalet är Elektrikernas kollektivavtal som är resultatet av mångårig facklig kamp. Här regleras sådana saker som traktamenten, lönenivåer, regler kring anställningar och mycket mer. Genom att vara medlem bidrar du till att förbättra och utveckla kollektivavtalet så att du och dina kollegor kan få bättre villkor på arbetsplatsen.

Försäkringar – Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och ger ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Du får också tillgång till andra försäkringar som exempelvis fritidsförsäkring och hemförsäkring.

Rabatter och erbjudanden vid semestrar – Medlemmar får tillgång till olika semestererbjudanden och möjlighet att hyra vissa semesterstugor på utvalda platser till bra priser.

Exempel på yrkesgrupper som kan bli medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet

Här är några av de yrkesgrupper som du hittar bland Elektrikernas medlemmar.

  • Radiotekniker
  • TV-tekniker
  • Hissmontörer
  • IT-tekniker
  • Linjemontörer
  • Kraftverksmaskinister

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-07-12

Elektrikerna
Grundat: 1906
Antal medlemmar: 24 000
Centralorganisation: LO
Inkomstförsäkring:
Bli medlem