Gå ur facket

Fackförbund har funnits ända sedan Sverige tog steget in i industrisamhället. Syftet med de olika fackförbunden var att stärka medlemmarnas arbetssituation. Idag finns det flera fackförbund i Sverige, vissa för specifika yrkesgrupper och andra för hela branscher. Det är helt frivilligt att både gå med och gå ur facket. Om du av någon anledning vill gå ur ditt fackförbund har vi samlat olika tips på saker att tänka på.

Processen för att gå ur facket eller byta till ett annat fackförbund

Om du är med i ett fackförbund och vill gå ur facket eller byta till ett annat fackförbund, måste du följa en viss process. Denna kan skilja sig mellan de olika fackförbunden, det är viktigt att kolla upp vad som gäller för just ditt fackförbund. Generellt handlar det om att du som medlem behöver ta kontakt med fackförbundet, antingen via brev eller e-post. Din ansökan om utträde behöver oftast vara skriftlig annars accepteras den inte. Utträdesbrevet måste innehålla namn, personnummer och anledningen till utträdet. Vissa fackförbund accepterar även att du ringer in för att be om ett utträde. Vissa fackförbund ger sina medlemmar möjlighet att avsluta medlemskapet via hemsidan. Tänk på att det kan finnas en uppsägningstid för utträdet, oftast på tre hela kalendermånader men ibland kortare.

Kan jag gå ur fackförbundet utan att lämna a-kassan?

Det är fullt möjligt att endast lämna fackförbundet och vara kvar i a-kassan, under förutsättningen att du fortfarande uppfyller a-kassans krav. Själva fackförbundet och fackförbundets arbetslöshetskassa är två olika organisationer, även om de är tätt förknippade med varandra.

Du kan lämna fackförbundet utan att lämna a-kassan men ibland kan du behöva lämna bägge två, det beror på varför du begär utträde från fackförbundet. Om anledningen är att du byter till ett annat jobb och vill byta fackförbund till ett som passar bättre, kanske du även behöver byta till en ny a-kassa samtidigt.

Om du ska byta a-kassa är det extra viktigt att känna till processen för detta, annars riskerar du att bryta ditt sammanhängande medlemskap. Det betyder att du kan tvingas vara medlem i den nya a-kassan i minst tolv månader, trots att du redan klarat av kvalifikationstiden för en tidigare a-kassa.

Behöver jag gå ur facket om jag är tjänstledig?

Om du är tjänstledig av någon anledning behöver du inte gå ur fackförbundet. Det innebär att du kan fortsätta använda dig av fackförbundets medlemsförmåner och försäkringar. Notera att din medlemsavgift kan vara kopplad till din lön. Om du är tjänstledig kan du i de flesta fall ansöka om en lägre medlemsavgift. Detsamma gäller för föräldraledighet och vid sjukdom.

Vad händer om jag går ur facket?

Om du går ur ett fackförbund går du miste om alla medlemsförmåner. Fackförbundets medlemmar får ekonomiskt stöd och juridiska råd vid tvister med arbetsgivaren. I många fall har medlemmarna även speciella medlemsförmåner, exempelvis lånerbjudanden eller försäkringar av olika slag. Försäkringar som du har tecknat genom fackförbundet slutar med andra ord att gälla.

Länkar att gå ur respektive fack

Vi har samlat länkar för att hjälpa dig gå ur facket. Det är inte alla fackförbund som har specifika sidor för att hjälpa dig gå ur. Vissa av länkarna går till utträdessidan och andra går till kontaktsidan. Om det inte står specifikt hur du ska göra, hör av dig till fackförbundet och förklara hur din situation ser ut.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer