Försäkringar via facket

De flesta fackförbund erbjuder försäkringar till sina medlemmar. Vissa försäkringar erbjuds fritt till alla medlemmar och ingår i medlemskapet. Det vanligaste är dock att medlemmarna erbjuds att teckna försäkringar till lägre priser än icke-fackmedlemmar.

Vanliga typer av försäkringar

Här är några vanliga typer av försäkringar som fackförbund brukar erbjuda till sina medlemmar - antingen ingår de i medlemskapet eller så betalar du ett lägre pris än de som inte är medlemmar i facket. Detta är möjligt tack vare samarbeten med olika försäkringsbolag.

Inkomstförsäkring - Inkomstförsäkringen är tänkt att fungera som en omställningsförsäkring om du skulle bli arbetslös. Den kompletterar din ersättning du får från a-kassan och gör att du får behålla 80 procent av din lön under en viss tid. Läs mer om fackförbundens inkomstförsäkringar.

Hemförsäkring - Hemförsäkringen skyddar vanligtvis mot brand, skador och inbrott i hemmet. Hemförsäkringen ingår oftast inte i medlemskap i ett fackförbund. Däremot erbjuder de flesta fackförbund hemförsäkringen gratis till sina medlemmar under 3 månader. Därefter betalar medlemmarna ett rabatterat pris.

Olycksfallsförsäkring - Försäkring om du skulle skada dig på din fritid.

Villaförsäkring - Försäkring för din bostad. Skyddar vanligtvis mot Vattenläckage, brand, naturkrafter, stöld, etc.

Bilförsäkring - Försäkring för din bil.

Det här var några exempel på försäkring som fackförbund brukar erbjuda. Som du ser är det bara inkomstförsäkringen som egentligen har något med medlemmarnas arbete att göra. De andra är försäkringar som medlemmarna har användning av på fritiden.

Anledningen till att facket erbjuder såna försäkringar är att de har samarbeten med flera försäkringsbolag. Eftersom så många är med i facket kan fackförbunden pressa ned priserna på försäkringarna till sina medlemmar.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer