Fastighetsanställdas förbund

Fastighetsanställdas förbund organiserar arbetstagare inom fastighetsbranschen och bostadsföretag. Bland medlemmarna hittas bland annat städare, fönsterputsare, kvartersvärdar och elektriker.

Om Fastighetsanställdas förbund

Vid en kongress 1936 kallad av Stockholms fastighetsarbetareförening beslutades att Svenska fastighetsarbetareförbundet skulle bildas. Fastighetsanställdas förbund förkortas oftast till Fastighets. Fastighets består av både deltids- och heltidsanställda fastighetsarbetare i privata, offentliga och kooperative bostadsföretag. Många är också anställda av entreprenadbolag eller har egen firma. Yrkesgrupperna bland fastighets medlemmar kan vara följande: kvartersvärdar, elektriker, städare, fönsterputsare, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare.

Medlemsförmåner

Här ser du vad Fastighets jobbar för och vad de tycker är viktigt.

Arbetsmiljö – Fastighets tycker det är viktigt att du jobbar i en bra arbetsmiljö och jobbar aktivt för att sätta press på arbetsgivarna att uppfylla det arbetsmiljöansvar som de har.

Kollektivavtal – Kollektivavtalet är ett viktigt medel i kampen att stärka arbetarens rätt på arbetsplatsen gentemot sin arbetsgivare. Fastighets jobbar kontinuerligt med att förbättra kollektivavtalet för sina medlemmar.

Tidlöneprincipen – Fastighets jobbar för att fler arbetsgivare men även arbetare ska anamma Tidlöneprincipen. Tidlöneprincipen innebär att när man har arbetat de avtalade timmarna som står i anställningsavtalet får man gå hem. Om man har arbete kvar som behöver utföras ska man tala om det för arbetsgivaren. Om arbetsgivaren begär att man stannar kvar ska övertidsersättning utgå. På alla arbetsplatser fungerar det inte så här och det har fått till följd att många arbetare stressar för att hinna klart i tid vilket får till följd att många drabbas av arbetsskador. Genom att gå med i Fastighets så är du med och driver på att fler ska anamma tidlöneprincipen.

På Fastighets hemsida kan du läsa mer om vad de tycker är viktigt.

Yrkesgrupper som kan bli medlemmar i Fastighets

Här är några yrkesgrupper som kan välja att gå med i Fastighetsanställdas förbund.

  • Elektriker
  • Fönsterputsare
  • Kvartersvärdar
  • Rörläggare
  • Sanerare
  • Städare
  • Vvs-arbetare

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-07-12

Fastighetsanställdas förbund
Grundat: 1936
Antal medlemmar: 30 138
Centralorganisation: LO
Inkomstförsäkring: -
Bli medlem