Vilka anställningsformer har vi i Sverige?

Känner du till vilka anställningsformer som gäller i Sverige och vad som skiljer dem åt? Oavsett om du är nybakad student, kanske nyss kommit tillbaka från föräldraledighet eller varit ute länge i arbetslivet gör du klokt i att nu som då ägna några minuter åt att hålla dig ajour med aktuell arbetslivsformalia. Här har vi sammanställt en enkel översikt och introduktion till de allra vanligaste anställningsformaten.

Tillsvidareanställning

Den allra vanligaste anställningsformen vi har i Sverige. Numera pratar vi inte längre om fast anställning, men i praktiken är det vad en tillsvidareanställning motsvarar då anställningsformen karaktäriseras av att man inte i förväg vet hur lång anställningstiden blir. I avtalet skrivs ett startdatum och därefter löper anställningsavtalet tillsvidare och upphör normalt sett genom uppsägning från endera parten. Uppsägningstiden varierar i sin tur beroende på hur lång tid du varit anställd när du säger upp dig samt på befattningsnivå. Normal uppsägningstid för ordinarie anställda varierar mellan 1-3 månader, för ledande befattningshavare och vd har man normalt sett uppsägningstider på upp till 6 månader.

Provanställning

En tillsvidareanställning föregås nästan alltid idag av en provanställning. En provanställning varar normalt sett 3-6 månader och anställningsformen upprättas i syfte att personen som prövas ska kunna anställas när provanställningstiden löpt ut. Enligt lag får prövotiden bestå max ett halvår, förutsatt att arbetsgivaren inte omfattas av kollektivavtal vars villkor innebär kortare eller längre provanställningsavtal.

En provanställnings saknar uppsägningstid. Ifall att arbetsgivaren skulle avsluta provanställningen äger dock arbetstagaren rätt att i så fall få besked om det i 14 dagar i förväg.

Visstidsanställning

Visstidsanställning, vikariat, projektanställning – kärt barn har många namn. Visstidsanställningen är ett typexempel på en anställningsform som tenderar att gå under många olika benämningar. I praktiken handlar det alltså kort och gått om att anställningen är tidsbegränsad. Under de senaste tio åren kanske du har hört och läst om arbetsgivare som staplar visstidsanställning ovanpå visstidsanställning? I viss utsträckning är det helt i sin ordning. Som arbetstagare bör du dock vara medveten om att du är berättigad till att visstidsanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning om du har haft en visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Erbjudande: Gå med i Unionen - Råd och stöd genom hela ditt yrkesliv

Lärling

Anställningsformen som lärling är något av en gammal klassiker som fått sig ett uppschvung i samband med reformer inom utbildnings- och arbetsmarknadsväsendet. Parallellt med efterfrågan på högutbildad arbetskraft finns även en skriande efterfrågan på hantverkskunnande och praktiska kunskaper inom branscher som exempelvis elindustrin. Lärlingsanställningen innebär att du formellt sett fortfarande går i skolan och utbildar dig; men ditt lärande sker ute på en arbetsplats och du får lärlingslön. Normalt utbildningstid motsvarar drygt ett år.

Egenanställning

I samband med gigekonomins framväxt på den svenska marknaden blir det allt vanligare med så kallade egenanställningar. Ponera att du till exempel har en hobby som du så småningom hoppas kunna försörja dig på, men inte ännu vet om vingarna bär. Då kan en egenanställning vara en perfekt lösning – du kan därmed ta på dig uppdrag, testa din kostnadskalkyl och fakturera utan att driva aktiebolag eller egen firma. Egenanställningsföretaget du anlitar sköter all fakturering och administration för dig, hanterar arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och du får sedan lön på kontot precis som vanligt. Du bör dock överväga storleken på dina intäkter innan du väljer den här formen, då de flesta egenanställningsföretag tar en avgift om cirka 5-10 % av ditt fakturerade belopp för att sköta sitt åtagande.

Frilans

Som frilansare finns en uppsjö av olika anställningsalternativ: du kan bli kontrakterad för timmar och få en timlön, du kan skriva enskilda avtal direkt med din kund eller exempelvis skriva avtal med en konsultmäklare som hjälper dig att få intressanta uppdrag eller hitta uppdrag via sajter som Upwork.com eller Freelancer.com För att behålla den F-skatt som är en förutsättning för ditt företagande bör du dock alltid sträva efter att själv skicka faktura och skriva avtal direkt med kund. Att driva eget företag ska nämligen inte förväxlas med hobbyverksamhet, utan du ska ha ett tydligt vinstsyfte med din affärsverksamhet.

Uthyrning

Ett sätt att öka variationen i arbetslivet och pröva på olika arbetsgivare är också att bli anställd hos ett bemanningsbolag. Bemanningsbolaget betalar då din månadslön, men du blir uthyrd av dem till någon av bemanningsbolagets kunder där du utför ditt arbete.

Anställningsformerna ovan är några av de vanligaste på den svenska arbetsmarknaden just nu.

Kom ihåg att om du till exempel är chef med personalansvar är det ett synnerligen rimligt krav att du vet vad som gäller för att säkerställa att du hanterar dina personalärenden på ett lagenligt och korrekt sätt.

Är du nyfiken på fördjupning och att lära dig mer? Besök då gärna arbetsformedlingen.se eller verksamt.se där du alltid hittar de senaste uppdateringarna.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer